เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-11-028 วิภาภรณ์ เกลี้ยงรส 19/11/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-11-029 สุหรรษา ถาดา 19/11/2018 41394553
INV2018-11-026 เอกพงษ์ พลพิมลพัฒน์ 17/11/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-11-027 ดอยช้าง เทรดดิ้ง จำกัด 17/11/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-11-025 กฤติกา สืบศักดิ์ 16/11/2018 รอการจัดส่ง
INV2018-11-023 นายวิสูตร เมฆประยูร 15/11/2018 41394535
INV2018-11-024 สุนิศา อ่อนละออ 15/11/2018 41394539
INV2018-11-020 วรรณพร 14/11/2018 41394508
INV2018-11-021 มณีรัตน์ ศาสตร์ยางกูร 14/11/2018 41394518
INV2018-11-018 บริษัท เทรนดี้ แฟคตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13/11/2018 41394509
INV2018-11-016 กัณห์ชรี ภารัตน์ 10/11/2018 41394224
INV2018-11-017 สุภาวดี. ชะลา 10/11/2018 41394225
INV2018-11-015 น.ส.ณิชาธร ไกรแก้ว 10/11/2018 41394219
INV2018-11-012 ปลิดา ยุรสิทธิ์ 09/11/2018 41394214
INV2018-11-013 รัชนี. ดำฉวาง 09/11/2018 41394213
INV2018-11-010 คุณศุลีพร แม่นสำรวจการ 08/11/2018 41394202
INV2018-11-008 สุนิศา อ่อนละออ 07/11/2018 EV485884784TH
INV2018-11-009 วิชญา ฐิโตปะการ 07/11/2018 PC036077196TH
INV2018-11-004 นางสาวเบญญาภา วัฒนกุล 06/11/2018 PC036077165TH
INV2018-11-006 ปารวี เลิศวนางกูร 06/11/2018 EV485884773TH