เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-12-012 วัชรินทร์ บุญวงค์ 12/12/2018 PC036077369TH
INV2018-12-005 kodkhan coffee 08/12/2018 PC03677355TH
INV2018-11-049 บีม 07/12/2018 41394459
INV2018-12-003 เศกสิทธิ์ 07/12/2018 PC036077338TH
INV2018-12-004 ชญานุท เดชสุริโยธิน 07/12/2018 PC036077324TH
INV2018-12-007 พิศมัย อิงคตานุวัฒน์ 07/12/2018 PC036077341TH
INV2018-12-008 ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวรชาติ 07/12/2018 41394498
INV2018-12-001 เพ็ญพิศ เลอเลิศวิชยา 06/12/2018 PC036077315TH
INV2018-12-002 กัณห์ชรี ภารัตน์ 06/12/2018 41394454
INV2018-11-053 ดิศรณ์ ตันติเกตุ 03/12/2018 PC036077307TH
INV2018-11-052 วิภาภรณ์ เกลี้ยงรส 30/11/2018 41394451
INV2018-11-050 สุภาวดี นาคเจริญ 29/11/2018 41394447
INV2018-11-048 ดวงพร โล่ห์วัชรสันติ 28/11/2018 PC036077275TH
INV2018-11-045 นิตยา ภูมิเกษม 27/11/2018 PC036077267TH
INV2018-11-046 เกตุมณี บุณยประเวศ 27/11/2018 41394411
INV2018-11-047 พัชรพร เกษมปิติ 27/11/2018 PC036077284TH
INV2018-11-043 ปาริชาติ​ สอนเกิด 24/11/2018 PC036077253TH
INV2018-11-044 จุ๋ม 24/11/2018 EV863092985TH
INV2018-11-040 เดอะฮิดเด้นรีสอร์ท 23/11/2018 41394590
INV2018-11-041 วราภรณ์ จันทร์สมบุญ 23/11/2018 41394588