เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ - รอการจัดส่ง
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง - รอการจัดส่ง
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ - รอการจัดส่ง
INV2017-05-020 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ - รอการจัดส่ง
INV2017-07-052 ภิมลรัตน์ เสมอใจ - รอการจัดส่ง