เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-10-017 อภิวุฒิ เจริญผล 10/10/2018 38767975
INV2018-10-019 พรนิชา พุทธศรี 10/10/2018 PC036077029TH
INV2018-10-009 วลัยพรรณ ศรีสำราญ 09/10/2018 PC036077015TH
INV2018-10-010 พรพิมล เจริญ 09/10/2018 PC036077001TH
INV2018-10-011 ดารณี ปิ่นทอง 09/10/2018 38767989
INV2018-10-012 ธัยธวัช แตงฉ่ำ 09/10/2018 PC036076995TH
INV2018-10-007 รุ่งทิวา ภาระจร 06/10/2018 PC036076978TH
INV2018-10-008 ทรงยุทธ เลิศโพธาวัฒนา 06/10/2018 PC036076981TH
INV2018-09-046 ร้าน ม่วน ส้มตำ 05/10/2018 38767882
INV2018-10-005 กัณห์ชรี ภารัตน์ 05/10/2018 38767885
INV2018-10-004 นาฏยา พุ่มไพร 04/10/2018 PC036076947TH
INV2018-10-001 ทัสนันทน์ แดงเรือ 03/10/2018 PC036076933TH
INV2018-10-002 ศันษณีย์ ทองพิมพ์ 03/10/2018 PC036076955TH
INV2018-09-044 อุษามาศ พลเสน 02/10/2018 38767621
INV2018-09-045 จุ๋ม 02/10/2018 PC036076920TH
INV2018-09-047 บุณยนุช อินทร์น้อย 02/10/2018 PC036076916TH
INV2018-09-043 ประณาลี เปี่ยมจินดา 02/10/2018 38767623
INV2018-09-038 อำพัน แซ่ตัน 28/09/2018 38767843
INV2018-09-040 ศิริพร เพลียลา 28/09/2018 38767836
INV2018-09-041 ศิริพร เพลียลา 28/09/2018 38767836