เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2020-02-014 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง 1,535.00 21/02/2020 52194055
INV2020-02-016 พจีย์ (บี) 290.00 21/02/2020 EW
INV2020-02-009 หัสยา 660.00 18/02/2020 52194070
INV2020-02-012 บีม 870.00 18/02/2020 ส่งไปรษณีธรรมดา
INV2020-02-008 นายไพรัตน์​ ตะใบ 795.00 13/02/2020 52194078
INV2020-02-006 ศศิวิมล ปิ่นประดับ 865.00 12/02/2020 52194082
INV2020-02-004 อังศุมาลิน ลือวิโรจน์ 355.00 08/02/2020 TH15015RPG13J
INV2020-02-003 จุ๋ม 290.00 06/02/2020 EW973216767TH
INV2020-01-018 ศรินยา กุลพงษ์ 825.00 01/02/2020 52194107
INV2020-01-020 จารุณี ประวัง 500.00 01/02/2020 TH53045G6BZ1J(ส่งแฟลช)
INV2020-01-014 ปวีณา ถนอมปกรณ์ 440.00 30/01/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-01-015 ชัยญ์ธันท์ เดชะทรรศนันทน์ 495.00 30/01/2020 52914002
INV2020-01-011 ลลิตา ศรีชัยญา 315.00 28/01/2020 48213015
INV2020-01-012 จตุพร พัวเจริญ 365.00 28/01/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-01-003 ขนิษฐา ชนิตราภิรักษ์ 310.00 11/01/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-01-002 อรวรรณ สังข์ปาน 1,799.00 10/01/2020 ขนส่งโทรหาก่อนเข้าส่งสินค้า ลูกค้ารอรับสายด้วยนะคะ
INV2019-12-018 ชิราพร ปิ่นสุวรรณ 1,045.00 28/12/2019 48213074
INV2019-12-017 จารุณี ประวัง 650.00 26/12/2019 48213075
INV2019-12-015 ชญจัย แก้วกล้า 375.00 24/12/2019 จัดส่งไปรษณีย์ธรรมดา
INV2019-12-016 นายลอย หมอสัมฤทธิ์ 4,485.00 24/12/2019 48213080