เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-09-046 ร้าน ม่วน ส้มตำ 05/10/2018
INV2018-10-005 กัณห์ชรี ภารัตน์ 05/10/2018
INV2018-10-004 นาฏยา พุ่มไพร 04/10/2018
INV2018-10-001 ทัสนันทน์ แดงเรือ 03/10/2018
INV2018-10-002 ศันษณีย์ ทองพิมพ์ 03/10/2018
INV2018-09-044 อุษามาศ พลเสน 02/10/2018
INV2018-09-045 จุ๋ม 02/10/2018
INV2018-09-047 บุณยนุช อินทร์น้อย 02/10/2018
INV2018-09-043 ประณาลี เปี่ยมจินดา 02/10/2018
INV2018-09-038 อำพัน แซ่ตัน 28/09/2018
INV2018-09-040 ศิริพร เพลียลา 28/09/2018
INV2018-09-041 ศิริพร เพลียลา 28/09/2018
INV2018-09-035 อภิญญา ไชยแสน 27/09/2018
INV2018-09-036 อโณทัย สาลี 26/09/2018
INV2018-09-037 จตุพร ศิลภัณฑ์ 26/09/2018
INV2018-09-033 กัญจมา วราห์บัณฑูรวิทย์ 25/09/2018
INV2018-09-034 สรินยา ปัญญาจักร์ 25/09/2018
INV2018-09-032 ปลิดา ยุรสิทธิ์ 21/09/2018
INV2018-09-031 สฤกษ์ชัย กางธนทรัพย์ 19/09/2018
INV2018-09-021 นายรุสดี คาเร็ง 17/09/2018