เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-02-009 กวี ตติยวโรดม 12/02/2019
INV2019-02-007 ดารณี ปิ่นทอง 09/02/2019
INV2019-02-005 กนกพร รักษ์พงศ์กาญจน์ 07/02/2019
INV2019-02-006 อำพัน แซ่ตัน 07/02/2019
INV2019-02-003 อรวรรณ เจริญนิตินนท์ (IT/LION) 06/02/2019
INV2019-02-002 วิทู เหลาเพียร 06/02/2019
INV2019-02-001 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา 02/02/2019
INV2019-01-043 สาคร เสาแก้ว 01/02/2019
INV2019-01-042 วิยะดา สิมมาโคตร 31/01/2019
INV2019-01-040 นวคุณ ชูรักษ์ 30/01/2019
INV2019-01-035 อู่ยูโรโช๊คอัพ 29/01/2019
INV2019-01-036 ธีรดา กอศรีลบุตร 29/01/2019
INV2019-01-037 นายรุสดี คาเร็ง 29/01/2019
INV2019-01-038 อภิวุฒิ เจริญผล 29/01/2019
INV2019-01-039 บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 29/01/2019
INV2019-01-033 วีรวิชญ์ ธนัชมนตรีวิศาล 26/01/2019
INV2019-01-034 พระคุณ ไทยสม 26/01/2019
INV2019-01-032 ภัตฑริกา สุดาเทพ 25/01/2019
INV2019-01-030 มุทิตา ตันกำเนิด 23/01/2019
INV2019-01-029 คุณชัญภร กวางรัตน์ 21/01/2019