เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2018-12-013 ประเสริฐ. ยุญเขื่อง -
INV2017-10-074 วลัยพรรณ ศรีสำราญ -
INV2017-04-036 บัญชาการ วิบูลย์จันทร์ -
INV2017-08-064 ภารดี วัดถือธรรม -
INV2018-02-019 จรูญพล สุวัตถิกุล -
INV2017-08-065 ภารดี วัดถือธรรม -
INV2017-10-052 พิมพ์ศศิภา อยู่ยืดต์ -
INV2018-01-031 ชุมนุมพร -
INV2018-05-027 ภารดี วัดถือธรรม -
INV2018-06-021 จริยา จันทรานาค -
INV2017-10-053 กรวรรณ ขุนคงมี -
INV2017-05-041 ศศิพิมพ์ หิรัญพงษ์ -
INV2017-10-054 กรวรรณ ขุนคงมี -
INV2017-05-042 ศศิพิมพ์ หิรัญพงษ์ -
INV2018-02-004 ร้านอนัญญา หน้าอาคาร2 -
INV2017-04-037 ศรัญญา -
INV2017-09-022 โคมแก้ว กุเลารัมย์ -
INV2017-08-066 ขวัญลดา คงเจริญ -
INV2018-05-012 สุภัสสรา บุญเกิด -
INV2019-03-022 จารุวรรณ มีแสง -