เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2019-04-013 กรรณิกา หวังพิทักษ์ -
INV2017-05-044 จีรพรรณ คำประคอง -
INV2018-01-018 ศักรินทร์ เสบสูง -
INV2017-05-045 จีรพรรณ คำประคอง -
INV2018-09-039 วิชญา ฐิโตปะการ -
INV2017-06-069 พรรณทิพย์ เกษเสมา -
INV2017-10-055 ทิพวรรณ เพชรทอง -
INV2018-10-030 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2017-06-070 พรรณทิพย์ เกษเสมา -
INV2017-09-050 มณีรัตน์ -
INV2018-07-016 กฤติเดช​-จันมณี -
INV2017-08-036 สุนิสา วงศ์สรรพ์ -
INV2017-08-067 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล -
INV2018-03-045 นุชจรินทร์ ตั้งอาวัชนาการ -
INV2018-08-026 สุพิชญา -
INV2018-10-014 สุพิชญา -
INV2017-08-008 คุณนฤศักดิ์ บุญมา -
INV2017-08-068 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล -
INV2017-08-069 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล -
INV2018-11-033 เอมิกา สิมมาโคตร -