เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2017-04-030 กาญจนา โคตรวิชา 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-094 นส.ณัฐพันธุ์ มีสัตย์ 660.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-10-046 ภาษิตา เลื่อมเงิน 310.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-010 พิลาพร สังข์โกมล 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-07-026 กรรณิการ์ ไพรสณฑ์ 435.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-08-023 ศรีนาค แซ่วโค้ว 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-04-009 วัชรินทร์ หยีดน้อย 465.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-037 ชนกกมล เติมทอง 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-034 เสาวนีย์ รื่นสุข 1,256.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-035 พรรณนิภา ชาญหิรัญ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-004 บ้านข้าวเหนียวกวนแม่พร 410.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-11-034 ขัตติยา ลีละมัย 1,200.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-05-042 ชุติมณฑน์ ภิรมยาภรณ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-07-013 125 ปางกุ่ม หมู่4 345.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-005 จตุพร พัวเจริญ 625.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-08-034 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-018 kodkhan coffee 1,100.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-06-012 เบญจวรรณ เจริญพงศ์ 975.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-06-013 เบญจวรรณ เจริญพงศ์ 975.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-032 ศิวา ลักษณาพาณิชย์ 200.00 - รอการจัดส่ง