เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2017-09-016 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2018-04-019 นาฏยา พุ่มไพร -
INV2018-06-046 ทรงกลด ปพรรธน์ -
INV2018-10-031 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2018-10-032 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2017-04-011 Lathachai Wonghirundacha -
INV2017-08-056 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -
INV2018-05-038 ตุลยาพร ราษฎรดี -
INV2017-07-007 ฟัยซอล มะตีไม่ -
INV2018-03-042 ทิพวรรณ เพชรทอง -
INV2017-05-055 อาภากร บุญธรรม -
INV2017-12-053 ยาใจ ไทพิทักษ์ -
INV2018-01-049 ดรุณพร ชาตะกูล -
INV2018-12-021 รามจิตติต์ หลวงศักดิ์ดา -
INV2017-09-058 กอล์ฟ -
INV2018-01-006 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -
INV2018-03-027 ภัทรภร แก้วกล้า -
INV2017-09-059 กอล์ฟ -
INV2018-01-007 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -
INV2018-01-014 อัญชลี โชคไพศาล -