เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV2017-10-011 โชติรสอินพันทัง -
INV2018-01-047 ธมลวรรณ ขุนไพชิต -
INV2018-03-039 ไปรยา จันมาต -
INV2018-01-048 แอน -
INV2018-03-040 ไปรยา จันมาต -
INV2017-08-042 นายณรค์ฤทธิ์ กุระกนก -
INV2017-08-054 สุจิตรา บุคลานนท์ -
INV2017-09-014 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2017-09-056 พัชรี นาวีสัมพันธุ์ -
INV2017-10-012 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย -
INV2017-12-008 นายวัฒนชัย สกูลแพทย์ -
INV2017-09-015 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2017-10-013 น.สณัฐวรรณ สุขสร้อย -
INV2017-09-016 ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา -
INV2018-04-019 นาฏยา พุ่มไพร -
INV2018-06-046 ทรงกลด ปพรรธน์ -
INV2018-10-031 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2018-10-032 อนุวัฒน์ เจ๊ะแว -
INV2017-04-011 Lathachai Wonghirundacha -
INV2017-08-056 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ -