เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-07-016 กฤติเดช​-จันมณี 325.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-05-026 นางสาวอรุดจิฬา ไขประภาย 535.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-036 สุนิสา วงศ์สรรพ์ 1,515.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-067 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล 215.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-045 นุชจรินทร์ ตั้งอาวัชนาการ 335.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-08-026 สุพิชญา 320.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-014 สุพิชญา 355.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-008 คุณนฤศักดิ์ บุญมา 660.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-068 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล 215.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-08-017 พงษ์สุรณิช ทับทิม 260.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-069 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล 215.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-11-033 เอมิกา สิมมาโคตร 580.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-06-011 สุชาดาวดี ขาวไชย 355.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-040 นายยศธนา ชูศรี 290.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-011 ณภัสญาณ์ พิกุลทอง 410.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-046 สมชาย ซำ 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-08-070 นาง น้ำผึ้ง ปิ่นสกุล 215.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-023 สุจิตรา บุคลานนท์ 1,055.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-051 อภิชญา ยังรอด 2,095.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-021 ณัฐจรัสพร ปริยากรอภิสิริ 770.00 - รอการจัดส่ง