เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2019-10-032 ภาวินี กองทอง 2,575.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-055 จรรยา ประมาคะเต 655.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-024 ยามีนา แกสมาน 2,790.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-06-048 igetweb 365.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-12-006 กนกวรรณ พุฒเพชร 930.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-04-056 จรรยา. ประมาคะเต 750.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-12-049 ภัทรภร แก้วกล้า 1,799.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-01-015 จุฑาทิพย์. ตัณฑะสุวรรณะ 350.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-05-008 คุณนิภาภรณ์ มะโนสิทธิ 1,445.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-024 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-016 ชุตินันท์ เด่นกระจ่าง 960.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-03-055 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ 1,335.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-107 นรี้ีน้ี้นี 245.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-11-016 จิรยุทธ กฤตยาจรรโลง 1,855.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-11-014 มณฑา จันทพันธ์ 605.00 - รอการจัดส่ง
อัปสร วงศ์อำไพพิสิฐ 310.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-025 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-026 สิทธิโชค พินิตรัฐพล (เมย์) 1,170.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-09-026 นางสาวศิริรัตน์ พิทักษ์ 280.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-09-043 นรินทร นามวิชา 120.00 - รอการจัดส่ง