เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2018-01-008 พรรษมณฑ์ นิธิอัครโรจน์ 1,800.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-051 สิทธิพร อาการ 325.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-02-027 ภารดี วัดถือธรรม 880.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-019 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-020 พรนภา โพธิ์ทอง 1,455.00 - รอการจัดส่ง
INV2019-10-001 อารีฟ 320.00 - รอการจัดส่ง
INV2018-10-021 นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ 745.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-05-020 คุณณุจรีวรรณ ศรเจียงคำ 305.00 - รอการจัดส่ง
INV2017-07-052 ภิมลรัตน์ เสมอใจ 615.00 - รอการจัดส่ง